Jana Ďaďová

Jana Ďaďová

Riaditeľka Sokratovho inštitútu

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, záhradnú architektúru v Nitre a je absolventkou Sokratovho inštitútu. Dlhodobo pracuje ako dobrovoľníčka v Mládežníckej organizácii Plusko. Tri roky sa venovala podpore samostatného života mladých ľudí so zdravotným postihnutím v OZ Barlička v Prešove. V Bánovciach nad Bebravou pôsobila ako koordinátorka práce s mládežou na mestskom úrade a založila tu združenie na podporu komunitného života OZ BeeN.