Zuzana Gallayová

Zuzana Gallayová

Odborná garantka

Učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Ako jej absolventka hľadá cesty prepájania výučby s praxou v predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Úzka spolupráca so Živicou jej v tomto prináša množstvo príležitostí a užitočných posunov pri podpore rozvoja vysokoškolákov. Pracuje ako dobrovoľníčka - konzultantka programu Zelená škola.