STAŇ SA NAŠÍM ŠTUDENTOM

Absolvuj náš ročný vzdelávací program, zrealizuj konkrétnu zmenu v svojom okolí a staň sa súčasťou siete našich absolventov, ktorí sú inšpiráciou aj pre ostatných.

Každý rok dostane 20 mladých ľudí šancu absolvovať 10-mesačné vzdelávanie, vždy od septembra do júna. Prihlasovanie je otvorené od 1. marca do 30. apríla.

Koho hľadáme?

Budeme radi, ak k nám prídu študovať vedci, právničky, ekonómovia, lekárky, žurnalisti, ekológovia i umelkyne. Práve takáto rôznorodá skupina ľudí umožňuje prepájanie a vzájomné obohacovanie sa. Záleží nám na rozvoji slovenských regiónov, preto chceme dať šancu mladým ľuďom od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu.

Sokratovi inštitút ale nie je elitný klub pre pár najlepších ľudí s IQ 180. Ak dokážeš na sebe pracovať a prijať na plecia zodpovednosť, nerobí ti problém zorganizovať akciu na škole, festival vo svojom meste, či napísať e-mail starostovi, hľadáme práve teba.

Ak odpovieš áno na všetky nasledujúce otázky, môžeš sa prihlásiť:

Si občan/občianka Slovenskej Republiky? Si občan/občianka Slovenskej Republiky?
Si študent/ka alebo absolvent/ka vysokej školy? Si študent/ka alebo absolvent/ka vysokej školy?
Máš k 30. aprílu menej ako 32 rokov (vrátane)? Máš k 30. aprílu menej ako 32 rokov (vrátane)?
Máš motiváciu a čas meniť svoje okolie? Máš motiváciu a čas meniť svoje okolie?
Môžeš sa každý mesiac zúčastniť 4-dňového víkendového workshopu? Môžeš sa každý mesiac zúčastniť 4-dňového víkendového workshopu?
Vieš sa dohovoriť v anglickom jazyku? Vieš sa dohovoriť v anglickom jazyku?

Ak nespĺňaš tieto kritéria, môžeš prísť na naše verejné podujatia alebo sa inšpirovať projektmi našich absolventov

Čo štúdiom získaš?

Prehľad v oblastiach, ktoré hýbu Slovenskom a svetomBudeme sa venovať oblastiam ako občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie, medzikultúrna facilitácia či európska divočina. 

Praktické zručnostiPri realizácií vlastného sokratovského projektu si vyskúšaš nielen projektový manažment v praxi a ako pretaviť svoje myšlienky a nápady do reálnych zmien v tvojom okolí, ale aj ako pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získať financie, komunikovať v médiách, zvládať stres a neustále v sebe nachádzať silu a motiváciu doťahovať začaté veci do úspešného konca.

Osobnostný rozvojLepšie spoznáš sám seba, získaš viac sebavedomia, sociálnych a komunikačných zručností a posunieš si hranice komfortnej zóny.

Sieť ľudíPrepojíme ťa s našimi absolventmi, lektormi a hosťami a okrem workshopov dostaneš možnosť zúčastňovať sa ďalších podujatí Živice, počas aj po skončení štúdia.

KreditySokratov inštitút je zastrešený Technickou univerzitou vo Zvolene a absolvovať ho môžu študenti akejkoľvek vysokej školy. Vďaka kreditovému systému ECTS preto môžeš získať 6 kreditov.

ZážitkyČaká ťa nezabudnuteľný rok plný nových výziev, práce na sebe, priateľstiev, stretnutí s verejne známymi osobnosťami, osobných výziev, ale aj dobrodružstvá v tatranskej divočine.

Vytvor svoj vlastný sokratovský projekt

Sokratovský projekt je základom štúdia:

●  Chceme, aby si ním prispel/a k riešeniu konkrétneho problému v tvojom okolí.

●  Práca na projekte ti môže zabrať každý mesiac min. 20 hodín.

●  Na záver štúdia pred komisiou zhrnieš svoje úspechy aj prípadné neúspechy a musíš ju presvedčiť o tom, že si sa zo všetkých síl snažil/a dotiahnuť projekt do úspešného konca.

●  Je to podmienka absolvovania a získania osvedčenia.

Pri prihlasovaní ešte nemusíš mať v hlave konkrétny nápad – na workshopoch ťa prevedieme procesom tvorby, realizácie aj propagácie projektu. Môžeš sa inšpirovať projektami našich absolventov. Zároveň sa budeš môcť spoľahnúť na podporu svojho mentora a tímu Sokratovho inštitútu.


Vzdelávacie workshopy

Vzdelávacie workshopy ti pomôžu v realizácii projektu a priblížia ti zaujímavé témy.

Čaká ťa 10 workshopov a záverečné skúšky (kolokvium).

Desať stretnutí sa koná vo Vzdelávacom centre v Zaježovej, jedno v teréne vo Vysokých Tatrách.

Workshopy trvajú 4 dni od štvrtka 17:00 do nedeľňajšieho obeda (Teambuilding a záverečné skúšky začínajú už v stredu o 17:00).

Vyžadujú si od teba prípravu – čítanie literatúry / pozretie filmu / naštudovanie prípadovej štúdie. Povolená je jedna absencia, povinné sú workshopy: Teambuilding, Ako napísať projekt a Záverečné skúšky.

Témy akademického roka 2019-2020

11. - 15.09.2019 Teambuilding

Teambuilding

Na úvodnom workshope vytvárame z neznámej dvadsiatky študentov jeden súdržný tím. Prostredie zaježovských lazov je ako stvorené aj na outdoorové aktivity. Formou zážitkovej pedagogiky si vyskúšaš rôzne modelové situácie a ponoríš sa do základných tém Sokratovho inštitútu, ako myslieť out of the box, ako a prečo prevziať iniciatívu a vnímanie líderstva. Zároveň ti tím pomôže definovať problém v tvojom okolí, ktorý by si chcel/a riešiť ako svoj sokratovský projekt a naučíš sa urobiť si analýzu východiskovej situácie.

Juraj Hipš
Juraj Hipš Externý konzultant Živice
Zuzana Gallayová
Zuzana Gallayová Odborná garantka
Jana Ďaďová
Jana Ďaďová koordinátorka programu
Gábor Pásztor
Gábor Pásztor asistent programu
17. - 20.10.2019 Ako napísať projekt?

Ako napísať projekt?

Sokratovský projekt je kľúčovou súčasťou Sokratovho inštitútu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, pomôžeme ti definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré si schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby si zistil/a, či sa ti podarilo problém vyriešiť. Po štyroch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budeš mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre tvoje okolie a jeho realizácia ťa bude vnútorne napĺňať.

Tomáš Pešek
Tomáš Pešek Kouč
7. - 10.11.2019 Mediálny tréning

Mediálny tréning

Praktický workshop, kde sa naučíš, ako pracovať s tradičnými médiami (noviny, rozhlas, televízia) a so sociálnymi sieťami. Získaš základný prehľad o fungovaní médií, čo zaujíma redakcie, prečo sa niektoré udalosti do správ zmestia a iné nie a ako a kedy oslovovať novinárov. Vyskúšaš si napísať dobrú tlačovú správu, vystupovanie pred kamerou a rozhovor s novinárom. Naučíš sa zrozumiteľne, pútavo a v krátkosti vysvetliť svoj projekt. Tiež získaš spätnú väzbu o tom, čo môže byť z tvojich aktivít zaujímavé pre médiá a čo vypichnúť pri komunikácii s novinármi. Z workshopu budeš odchádzať s mediálnym plánom a s chytľavým názvom pre svoj projekt. 

Marie Stracenská
Marie Stracenská Novinárka
5. - 08.12.2019 Posilnení lídri a líderky

Posilnení lídri a líderky

Na Sokratovom inštitúte je našim cieľom viesť študentov k sociálnemu líderstvu – vychovať z nich proaktívne, skromné a hodnotovo ukotvené osobnosti s vášňou pre službu svojej komunite. Preto budeme na tomto workshope hľadať cesty, ako prijať svoju líderskú úlohu, rozvíjať svoje vnútorné zdroje, líderské zručnosti a postoje. Zameriame sa na tému “ranku” - moci a osobnej sily. Vyskúšaš si, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom, ako sa vyhnúť mocenským  faulom a ako riešiť náročné situácie, ktoré líderská rola nevyhnutne 

Sylvia Ondrisová
Sylvia Ondrisová Psychoterapeutka
16. - 19.01.2020 Facilitácia a vedenie skupiny

Facilitácia a vedenie skupiny

Počas práce na svojom projekte, ale aj v bežnom živote, sa dostaneš do situácii, kde budeš musieť viesť skupinu, vyriešiť nejaký skupinový konflikt alebo dospieť k spoločnému riešeniu. Na workshope si na praktických cvičeniach vyskúšaš, ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie, či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov. Čakajú ťa diskusie v malých skupinách, štruktúrované prezentácie či špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých získaš nové zručnosti v alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov.

Dušan Ondrušek
Dušan Ondrušek Facilitátor, tréner
13. - 16.02.2020 Novodobé dejiny Slovenska

Novodobé dejiny Slovenska

Lektor porozpráva o dejinách Slovenska od 2. svetovej vojny až po súčasné udalosti. Rozpovie príbehy „malých dejín“ svojej rodiny, svoje osobné zážitky a skúsenosti. Tieto príbehy vsadí do kontextu „veľkých dejín“ spojených s komunistickým režimom, s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, normalizáciou, udalosťami počas revolúcie v roku 1989, ale porozpráva aj o ponurých 90-tych rokoch a vstupe do EÚ. Svoje rozprávanie pretká faktami, informáciami zo zákulisia, porovná vývoj na Slovensku s ostatnými krajinami V4 a zanalyzuje aj situáciu na súčasnej politickej scéne.

Milan Šimečka
Milan Šimečka Novinár, spisovateľ
12. - 15.03.2020 Právo a aktívny občan

Právo a aktívny občan

Občania majú absolútne právo vyjadriť svoj hlas a názor pri zásahoch, ktoré môžu ohroziť ich okolité životné prostredie. Veľa ľudí však dostatočne nepozná svoje právne možnosti. Lektorka ti porozpráva o svojich skúsenostiach z oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. Bližšie spoznáš pozadie konkrétnych káuz, napríklad prípad Pezinskej skládky, ktorý je inšpiratívnym príbehom pre celé Slovensko. Budeš diskutovať o právnych, občianskych aj mediálnych nástrojoch, ktoré ti môžu pomôcť v environmentálnych súdnych sporoch, vyskúšaš si simulovaný súdny proces a naučíš sa písať infožiadosť. Súčasťou workshopu je aj exkurzia do Slatinky, v ktorej aktivisti obhajujú práva miestnych obyvateľov a už desiatky rokov bojujú proti výstavbe veľkej vodnej elektrárne a zaplaveniu obce.

Eva Kováčechová
Eva Kováčechová Advokátka
16. - 19.04.2020 Vzdelávanie v globálnom kontexte

Vzdelávanie v globálnom kontexte

Každý z nás má vplyv na tých ostatných a tiež na životné prostredie, takže nikto nie je bez zodpovednosti. Toto je jedna zo základných myšlienok globálneho vzdelávania, ktoré dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, od seba navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Na workshope budeme spoločne hľadať odpoveď na túto a ďalšie náročné otázky a pokúsime sa pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené.

Zuzana Labašová
Zuzana Labašová Lektorka
7. - 10.05.2020 Dva pohľady na ekonomický svet

Dva pohľady na ekonomický svet

Ekonomický systém sa dotýka každého z nás, ale len málokto mu naozaj rozumie. Na workshop o ekonómií sme pozvali dvoch lektorov - Juraja Karpiša a Stanislava Kutáčka, ktorí ti predstavia rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky a peňazí, a na ich dopad v globálnom i lokálnom kontexte. Tiež budeš mať možnosť preskúmať pohľady ľavicových a pravicových ekonómov na riešenie základných ekonomických otázok, hľadať alternatívne ekonomické riešenia a hravou formou si zažiješ, čo je tragédia verejného statku.

Juraj Karpiš
Juraj Karpiš Ekonóm
Stanislav Kutáček
Stanislav Kutáček ekonóm
4. - 07.06.2020 Európska divočina

Európska divočina

Európa bola kedysi divokým kontinentom. Ešte pred pár tisíckami rokov sa európska krajina podobala viac africkej Serengheti ako súčasnej Európe. Aj tu žili veľké zvieratá ako levy a leopardy či divé kone. Rástli tu nekonečné prastaré lesy a Dunajom tiahli najväčšie sladkovodné ryby na svete – vyzy. Naše ekosystémy boli formované procesmi, ktoré dnes takmer vymizli, ako sú povodne, spásanie vegetácie čriedami veľkých bylinožravcov a lykožrútové kalamity. Tieto procesy sú však kľúčové pre zachovanie biologickej rozmanitosti nášho kontinentu. Ochrana ekologických procesov a divokej prírody sa preto v Európe stáva dôležitým, aj keď stále trochu kontroverzným nástrojom ochrany prírody. Slovenským symbolom tejto myšlienky je ochranár a filmár Erik Baláž, s ktorým sa spoločne vydáme do prísne chránenej oblasti Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách.

Erik Baláž
Erik Baláž Ochranár, filmár
24. - 28.06.2020 Záverečný workshop

Záverečný workshop

Záverečné skúšky formou kolokvia sú zavŕšením tvojej celoročnej práce. Čaká ťa obhajoba tvojho projektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridáš k úspešným absolventom a obhliadneme sa za celým rokom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní absolventmi a absolventkami všetkých doterajších ročníkov, zaujímavými hosťami, workshopmi a diskusiami. Budeš tak maž možnosť spoznať nových ľudí, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami ako ty a stať sa súčasťou stále väčšej a rozmanitejšej siete angažovaných mladých ľudí s podobnými hodnotami, ideálmi a cieľmi.

Juraj Hipš
Juraj Hipš Externý konzultant Živice
Zuzana Gallayová
Zuzana Gallayová Odborná garantka
Jana Ďaďová
Jana Ďaďová koordinátorka programu
Gábor Pásztor
Gábor Pásztor asistent programu

Náklady na štúdium

Náklady na stravu, ubytovanie, lektorné a administratívu na jedného študenta predstavujú 3500 €. Vďaka našim donorom je však príspevok študenta na celé ročné štúdium len 350 €, čo predstavuje 10 % reálnych nákladov.

Študenti si samostatne platia:

  • cestovné na workshopy do Vzdelávacieho centra Zaježová (cca 30 km od Zvolena)
  • cestovné a poistenie do hôr na júnový workshop s Erikom Balážom v Tatrách

Po splnení podmienok prijatia na štúdium na Sokratovom inštitúte uzatvárame v júni s každým prijatým študentom Zmluvu o štúdiu, v ktorej sa študent zaväzuje uhradiť príspevok na štúdium jednorazovo v termíne do 30. 6. 2019.

Štipendium

Pokiaľ je príspevok 350 € na štúdium pre teba aktuálne neúnosný, môžeme ti poskytnúť štipendium. Štipendiá vieme udeliť aj v plnej výške a počet štipendií nie je limitovaný. Priamo v prihláške vyznač záujem o udelenie štipendia, vyplň požadovanú výšku a zdôvodnenie. V prípade úspešného ústneho pohovoru a splnenia podmienok prijatia na štúdium tvoju žiadosť o štipendium individuálne posúdime. Informácia o udelení štipendia ti príde spolu so Zmluvou o štúdiu.

Prihlás sa

Ak ťa naša ponuka zaujala, vyplň prihlasovací formulár. Prihlasovanie končí 30. apríla.

Povinné prílohy k prihláške:
ŽIVOTOPIS a VIDEO (max. 60 sekúnd, 100 MB) s odpoveďami na 2 otázky:

Prečo chceš študovať na Sokratovom inštitúte?
Prečo by sme ťa mali prijať?

Pre prihlásenie je potrebné mať Gmail účet.

Máš otázku? Napíš nám

Ak máš akékoľvek otázky, prosím, neváhaj nás kontaktovať.Radi Ti odpovieme a vysvetlíme podrobnosti o štúdiu.

Vybraných uchádzačov na základe prihlášky pozveme na osobný pohovor do Zvolena 20. a 21. mája 2019 alebo do Bratislavy 28. a 29. mája 2019.

Budú nás zaujímať tvoje aktivity v práci, na škole, či dobrovoľnícka činnosť, tvoja znalosť angličtiny, schopnosť improvizovať a zvládať stres a takisto tvoje znalosti nášho e-learningu.

Z uchádzačov vyberáme finálnu dvadsiatku študentov.