Sokratov inštitút vzdelával takmer 170 potenciálnych sociálnych lídrov, z rôznych častí Slovenska. Absolventov cielene prepájame, aby spolupracovali a vzájomne využívali svoje schopnosti a skúsenosti na šírenie ďalších pozitívnych zmien v našej krajine.