Eduard Donauer

Eduard Donauer

Eduard Donauer 

absolvoval magisterské štúdium na Univerzite Komenského v odbore Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia. V roku 2018 bol certifikovaný ako projektový manažér.

Po štúdiu sa zamestnal v konzultačnej spoločnosti, kde od roku 2014 metodicky viedol a vypracovával strategické rozvojové dokumenty pre samosprávy (tzv. PHSR), viedol analytické práce aj participatívne aktivity. Spolu vytvoril strategické dokumenty pre 9 miest: Malacky, Nové Zámky, Piešťany, Michalovce, Turčianske Teplice, Dudince, Šahy a pre mestské časti m.č. Bratislava – Petržalka a m.č. Bratislava - Ružinov.

Svoje odborné skúsenosti pretavil v pracovnej skupine Správa mesta programového dokumentu Plán Bratislava.

Od apríla 2019 pôsobí na magistráte ako Splnomocnenec pre strategické plánovanie.