Rado Sloboda

Rado Sloboda

Riaditeľ Amnesty International, spoluzakladateľ kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici

Pochádza z Banskej Bystrice, kde vyštudoval európske štúdiá. Založil prvú univerzitnú aktivistickú skupinu Amnesty International na Slovensku, spolupracoval s Rómskym osvetovým centrom, spoluzakladal Artfórum v Banskej Bystrici. V rokoch 2016 – 2017 viedol Sokratov inštitút, príležitostne moderuje a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Amnesty International Slovensko.


Bojuje proti radikalizácii a extrémizmu v iniciatíve Nie v našom meste, vydáva knihy a zachraňuje národnú kultúrnu pamiatku – Literárnu baštu, organizuje komunitné podujatia v Záhrada CNK a pôsobí v pracovnej skupine na vytvorenie deradikalizačnej stratégie na úrovni mestskej samosprávy - mesto Banská Bystrica. Má rád živé knižnice a považuje sa za feministu.