Barbora Šišková

Barbora Šišková

HR poradkyňa

Pochádza z Veľkého Orvišťa pri Piešťanoch, vyštudovala psychológiu v Bratislave. Pôsobila ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom klube UPside s mladými ľuďmi a pracovala aj ako programová asistentka na Sokratovom inštitúte. Pol roka strávila na rozvojovom projekte na Filipínach a momentálne pôsobí v oblasti ľudských zdrojov ako poradkyňa v pracovno-právnych otázkach. Okrem toho sa venuje dôchodcom v Zariadení pre seniorov a nastúpila na psychoterapeutický výcvik.


V svojom sokratovskom projekte Starkej zelovoc prepájala seniorov a ďalších obyvateľov svojej obce, aby si vymieňali prebytky úrody a nadväzovali nové vzťahy.


Okrem toho rada číta, športuje, venuje čas rodine a priateľom, a neodmietne možnosť príjemnej chvíle pri dobrej káve.