Dana Laciková

Dana Laciková

Pochádza z Bratislavy.

Aktuálne je na rodičovskej dovolenke. Zároveň  študuje kurz montessori pedagogiky pre vek 3 - 6 rokov v Slovenskej asociácii Montessori. 

Vyštudovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sociálnu prácu. 

Pracovala na Linke detskej istoty ako konzultant dištančného poradenstva, kde zároveň pomáhala s "refreshom"  internetového poradenstva.  Dobrovoľnícky pracovala pre organizácie Mládež ulice a Kaspian. 

Zaujíma sa o sociálne vylúčené rómske komunity a v rámci písania ŠVOUČ, bakalárskej i diplomovej práce navštívila viaceré osady a spolupracovala s ETP Slovensko a s Človek v tísni, kde aj pôsobila ako stážistka v rámci ich programu podpory bývania. 

Baví ju čítanie kníh a najlepšie si oddýchne pri športe.