Juraj Havlík

Juraj Havlík

revitalizátor a hudobník

Pochádza z Banskej Bystrice, kde sa narodil, žije a pracuje. Vyštudoval urbánnu sociológiu na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne. Pracuje ako odborný referent pre revitalizáciu na Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde hľadá udržateľné spôsoby oživenia nevyužívaných budov a areálov. V roku 2010 inicioval záchranu amfiteátra v Banskej Bystrici a dnes spolu s O.Z. za! amfiteáter koordinuje jeho Letné kino. Ako hudobník rád hrá na gitaru, spieva a tvorí v kapelách Maringotka (gypsy jazz), Clube de esquiar (vlastná tvorba) či Bossa Nova João Gilberto Quartet. Je iniciátorom a spoluautorom prvého spevníka Deža Ursinyho.

Počas Sokratovho inštitútu inicioval a spoluvytvoril prvú Mapu technických pamiatok Banskej Bystrice (v rámci edície Čiernych dier) a verejne sa angažoval za záchranu Medeného hámra, najvýznamnejšej technickej pamiatky mesta s medzinárodným významom.

Pobyty v Porte či Riu ho len utvrdili v tom, že portugalsky hovoriaca kultúra bude v čomsi asi navždy neodmysliteľnou súčasťou jeho identity...