Dorota Gvozdjáková

Dorota Gvozdjáková

študentka biológie

Narodila sa v Bratislave a študuje odbornú biológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci Sokratovho inštitútu sa venovala téme ľudí bez domova a pokúšala sa ju priblížiť mladým na školách, ktorí sa s témou nemuseli hlbšie stretnúť. Cieľom bolo scitlivovať študentov, verejnosť aj samú seba. Keďže sa medzičasom zapísala aj na štúdium učiteľstva biológie, po vysokej škole plánuje aj učiť. A chce sa pri tom učiť.