Nikoleta Nagyová

Nikoleta Nagyová

Pochádza zo Sikenice. Študuje tlmočníctvo-prekladateľstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, počas strednej školy študovala v Budapešti a na United World College Maastricht (Holandsko). Popri štúdiu sa venuje práci s deťmi. V minulosti tancovala vo folklórnom súbore Kincső v Želiezovciach či pôsobila ako dobrovoľníčka pre dobročinné organizácie ako Read to Grow, Operation Smile či Dreams Givers. Je členkou Mládeže SČK. Zaujíma sa o rôzne témy v oblasti ľudských práv, rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja. Jej vášňou je umenie akéhokoľvek druhu. V súčasnosti je členkou Bieleho divadla.