Miroslava Sabová Dudášová

Miroslava Sabová Dudášová

Pochádza zo Serede, kde sa aktuálne venuje komunitnému centru PRIESTOR. Bakalársky titul získala na katedre žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po pracovných skúsenostiach v organizácii LEAF a v Nadácii Zastavme korupciu sa vrátila do rodnej Serede, kde sa venuje najmä komunite mladých ľudí, pre ktorú tvorí vzdelávacie a kultúrne podujatia. Miluje to, čo robí, keďže v centre PRIESTOR sa spojili Mirkine najbližšie témy, ktorými sú kultúra, vzdelávanie, láska k prírode a láska k ľuďom.