Matúš Pavlovič

Matúš Pavlovič

Matúš pochádza z Bratislavy, kde sa narodil , študoval a taktiež čiastočne žije. Momentálne pracuje vo Viedni ako projektový manažér.

Študoval na ekonomickej unierzite v Bratislave, počas ktorej absolvoval tri semestrálne pobyty v Slovinskej Ljubljane, Rumunskom Cluji a v Prahe.

Matúš má skúsenosti ako projektový manažér, naučil sa komunikačným a diplomatickým schopnostiam počas svojich pobytov v zahraničí a má skúsenosti s organizovaním medzinárodných podujatí. Ako športovec nadobudol cieľavedomosť a zmysel pre prácu.

Zaujíma sa o všeobecné dianie vo svete, primárne v oblasti ochrany životného prostredia a technológií, taktiež o osobnostný rozvoj.

Matúš rád objavuje všetko nové, je aktívnym cestovateľom, športovcom a zvedavcom, čo sa stále pýta a angažuje sa v ochrane životného prostredia.