Zuzka Zoláková

Zuzka Zoláková

právnička

Pochádza z Košíc, vyštudovala právo v Košiciach a politológiu v Prahe. Je expertkou na ochranu súkromia, osobných údajov a compliance. Dlhodobo sa venovala vzdelávaniu zdravotníkov v oblasti medicínskeho práva. Pracuje ako právnička v advokátskej kancelárii v Bratislave.


Rada varí, objavuje Taliansko a diskutuje. V rámci svojho projektu „Čo vám učebnice nepovedia“ organizovala sériu diskusií so stredoškolákmi a s inšpiratívnymi hosťami o udalostiach v novembri 1989. Spolupracuje so Sokratovym inštitútom ako mentorka a s Nadáciou Zastavme korupciu.