Pavol Pilař

Pavol Pilař

Palo Pilař   pochádza z Piešťan. Je absolventom Divadelnej fakulty VŠMU ako aj Stavebnej fakulty STU, kde pôsobí ako odborný asistent na Katedre architektúry. Vo svojej dizertačnej práci skúmal aktuálny stav kultúrnej infraštruktúry na Slovensku a vo svojej odbornej práci hľadá systematické možnosti jej rozvoja. Aktívne pôsobí ako architekt a angažuje sa predovšetkým v Piešťanoch, kde spolu s ďalšími aktivistami, TTSK a Nadáciou Nová Cvernovka pracuje na  vzniku kultúrno-kreatívneho centra ARTA, ktoré má vzniknúť v priestoroch bývalej továrne na čokoládu a cukrovinky.