Katarína Ružičková

Katarína Ružičková

mentorka Teach for Slovakia

Katarína pochádza z Bratislavy, odkiaľ hneď po strednej „ušla“ spoznávať svet. Jej Alma Mater je Masarykova univerzita v Brne, kde vyštudovala nórčinu, taliančinu a učiteľstvo. Počas štúdia strávila nejaký čas za polárnym kruhom, v Taliansku, Nemecku, Dánsku... Po škole absolvovala niekoľko krátkodobých vzdelávacích projektov na tému ľudských práv, sociálnej spravodlivosti a rovnoprávnosti.


Následne sa vybrala dobrovoľničiť do Kambodže, odkiaľ jej cesta viedla do programu Teach for Slovakia. V rámci TFS učila 2 roky na ZŠ v bratislavskej Dúbravke. Vízia tohto programu „aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť“ ju oslovila natoľko, že sa po skončení svojej učiteľskej dráhy rozhodla v programe pokračovať ako mentorka. Popri tom na diaľku študuje Gender Studies na Karlovej Univerzite v Prahe.


Veľa sa pýta a rada počúva. Má rada hĺbavé debaty ale aj striedmo sofistikovaný humor. Zaujíma sa o mnoho vecí, primárne o vzdelávanie, sebarozvoj a mentálne zdravie, sociálnu spravodlivosť, rovnosť práv, súčasné dianie a umčo. Katarína zastáva názor, že keď niečo nefunguje, treba sa aktívne pričiniť o zmenu, čo je jeden z dôvodov, prečo sa prihlásila do TFS a následne do Sokratovho inštitútu.