Richard Kotrč

Richard Kotrč

Pochádza z Kysúc, ale momentálne pôsobí v Bratislave, kde študuje psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a

pracuje ako lektor angličtiny v jazykovej škole Empire.

Popri štúdiu na bilingválnom gymnáziu pôsobil ako dobrovoľník v mimovládnej organizácii Keric, kde ukazoval zahraničným dobrovoľníkom krásy Slovenska a niektorí z nich strávili s jeho rodinou prvý týždeň z ich ročného pobytu na Slovensku. Obľúbil si zážitkovú pedagogiku, jógu, behanie po kopcoch a hľadanie súvislostí.