Štefánia Ďuricová

Štefánia Ďuricová

Pochádza z Košíc. Magisterský titul v odbore dejín a filozofie umenia získala na Univerzite v Kente a bakalársky na Universidad Complutense v Madride. Po štúdiu pôsobila v Londýne, no vrátila sa na Slovensko. Venuje sa prednáškovej činnosti. Pôsobí v oblasti umenia a kultúry. Veľmi rada cestuje, na cestách rada spoznáva zaujímavých ľudí. Zaujíma sa o udržateľnosť životného prostredia. Baví ju turistika, šport, čítanie kníh, maľovanie. Jednoducho, baví ju život.