Katka Nagy Pázmány

Katka Nagy Pázmány

projektová manažérka VÚDPAP, spoluzakladateľka hnutia Za slušné Slovensko

Pochádza z Detvy, vyštudovala psychológiu v Bratislave a je v terapeutickom výcviku logoterapie a existenciálnej analýzy.


V CEEV Živica spoluzakladala a prvé dva roky viedla program pre pedagógov Komenského inštitút, organizovala festival Showcrates a diskusný stan Živica na Pohode. Okrem toho lektorovala tréningy v PDCS, užila si materskú dovolenku a momentálne pracuje ako hlavná projektová manažérka Národného projektu Štandardy vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Zároveň poskytuje individuálne terapie v centre Vejtusan na Poliklinike Tehelná.


Ako sokratovský projekt založila sociálny podnik s nepočujúcimi „Deafinitely Clean“.


Je iniciátorkou a organizátorkou zhromaždení Za slušné Slovensko. Spolupracovala so Sokratovým inštitútom ako mentorka.