Miriam Semjanová

Miriam Semjanová

matematička

Pochádza z Bratislavy, vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku v Bratislave, pracovala v Sokratovom inštitúte ako programová asistentka a momentálne je na materskej dovolenke.

V svojom projekte zorganizovala cyklus seminárov pre doktorandov, ktorí sa chceli naučiť ako učiť a prenášať svoje vedomosti na študentov.

Spolupracovala so Sokratovym inštitútom ako mentorka, je aktívnou inštruktorkou zážitkovej pedagogiky a venuje sa rozvoju mladých ľudí, outdoorovým a zážitkovým akciám v Mládežníckej organizácii Plusko.