Martin Posch

Martin Posch

historik, predseda Správnej rady Amnesty Slovensko

Martin Posch sa narodil v Bratislave a tu aj prešiel všetkými stupňami vzdelávania na Slovensku. Štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ho nadchlo a v roku 2019 získal na Historickom ústave SAV titul PhD.


Baví ho popularizácia dejín, preto sa v sokratovskom projekte rozhodol priblížiť ľuďom históriu svojho rodného mesta formou interaktívnej mestskej hry, kde sa hráči a hráčky prechádzajú po hlavnom meste a popri tom sa dozvedajú informácie z dejín. Dejinné udalosti popularizuje aj vo svojom voľnom čase, pričom momentálne spoločne s niekoľkými kamarátmi pripravuje nový portál o dejinách "HistoryLab.sk".


V súčasnosti pôsobí v Historickom ústave SAV a v Dokumentačnom stredisku holokaustu v Bratislave.


Popri štúdiu sa venoval aj dobrovoľníckej činnosti a dodnes pôsobí ako dobrovoľník v Amnesty International Slovensko, momentálne ako predseda Správnej rady.