Monika Suchánska

Monika Suchánska

antropologička

Pochádza zo Sklabinej pri Veľkom Krtíši, vyštudovala antropológiu v Brne. Je spoluzakladateľkou prvého českého prírodného cintorína, Lesa vzpomínek v Prahe a neziskovej organizácie Ke kořenům, ktorá rozvíja alternatívne pohrebníctvo a podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup ku smrti. Momentálne pracuje v občianskom združení Ku koreňom v Košiciach. Jej hobby je včelárenie.

Počas štúdia na Sokratovom inštitúte pomohla založiť 1. prírodný cintorín na Slovensku – Záhradu spomienok a priniesla do konzervatívnej oblasti pohrebníctva nové a zelené impulzy. 

Spolupracuje so Sokratovym inštitútom ako mentorka, jej témou sú alternatívne posledné rozlúčky, otváranie témy umierania a smrti (napr. aký chcem mať záver svojho života, ako hovoriť s blízkymi a deťmi o smrti).