Karolína Osrmanová

Karolína Osrmanová

Pochádza z Bratislavy. Študuje psychológiu na Univerzite Komenského. V rámci štúdia absolvovala semester v Nemecku. Pracuje ako lektorka angličtiny. Už niekoľko rokov sa zúčastňuje neformálneho vzdelávania – mládežníckych výmen a seminárov s rôznym zameraním, ktoré sa konali v Litve, Fínsku či Španielsku. Témami boli napríklad integrácia hendikepovaných detí do spoločnosti prostredníctvom športu, alebo ako využiť umenie pre interkultúrnu komunikáciu. Vďačná je za možnosť odbornej praxe v škôlke pre deti s autizmom. Zaujíma sa o školstvo a o vzdelávanie.