Monika Budzák

Monika Budzák

ekonomická analytička

Pochádza z Hranovnice pri Poprade, vyštudovala hospodársku diplomaciu v Bratislave, Viedni a Drážďanoch. Momentálne pracuje v INESS – Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz, v ktorej lektoruje na Politickej akadémii a koordinuje celoslovenskú ekonomickú olympiádu.

Na Sokratovom inštitúte ukazovala študentom ekonomických odborov iný pohľad na ekonómiu prostredníctvom diskusií, prednášok či kvízov, za účasti hostí z praxe. 

Spolupracuje so Sokratovym inštitútom ako mentorka a v bratislavských kaviarňach popularizuje ekonómiu medzi širokou verejnosťou v rámci diskusií a prednášok Ekonomické reči.