Peter Gašparík

Peter Gašparík

filmový scenárista

Pochádza z obce Moravské Lieskové, aktuálne je (po rokoch) študentom doktorandského stupňa štúdia filmovej scenáristiky a dramaturgie na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.


Pracuje ako scenárista, dramaturg a PR manažér kultúrnych podujatí a filmových projektov. V rámci sokratovského projektu s názvom VIFI FEST (vidiecky filmový festival) pomáhal siedmim slovenským obciam zorganizovať vlastný filmový festival a podporiť ich spoločenský život. Spolupracuje so Sokratovým inštitútom ako mentor a príležitostne tiež konzultuje filmové aktivity s obcami či iniciatívami mimo klasických distribučných kanálov.