Jakub Tomiš

Jakub Tomiš

asistent poslankyne NRSR

Jakubov záujem o spoločnosť sa prejavil už v jeho rodnej dedine Dolný Lopašov, kde rozbehol svoj sokratovský projekt a obohatil miestny verejný priestor o nové lavičky. Pracovne sa venoval technologickej oblasti a dobrovoľne začal spravovať Instagram Denníka N. Obsah zdokonalil natoľko, že za svoju činnosť získal Novinársku cenu. Neskôr vstúpil do politickej strany a dnes je poslaneckým asistentom.