Marek Ochaba

Marek Ochaba

Pochádza z Vištuka, kde dlhé roky pôsobí ako občiansky aktivista. Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, no po škole sa venoval najmä prekladateľstvu a dobrovoľnícky i redaktorskej činnosti na lokálnej sociálnej sieti. V rámci oboch uvedených skúseností sa naučil práci s informáciami, trpezlivej komunikácii a celkovo práci s jazykom. Zaujímajú ho diskusie o spoločnosti a životnom prostredí a veľmi rád si rozširuje obzory na všetky možné strany. Baví ho život, hudba a túlanie sa v prírode.