Lukáš Kvokačka

Lukáš Kvokačka

riaditeľ OZ Barlička

Vyštudoval právo v Trnave, v Španielsku a Holandsku. Pracoval v medzinárodných firmách v Bratislave a Londýne a vytváral podmienky pre sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami. Momentálne pôsobí ako riaditeľ OZ Barlička v Prešove, ktoré poskytuje sociálne služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením a seniorom. Má rad cestovanie, pešie túry a filmy.


Na Sokratovom inštitúte sa venoval prepájaniu komunity ľudí z OZ Barlička a ich susedov zo Sídliska III v projekte Všetci spolu.


Spolupracuje so Sokratovym inštitútom ako mentor a pomáha s osvetou verejnosti o poskytovaní sociálnych služieb samosprávami.