Jana Ďaďová

Jana Ďaďová

riaditeľka Sokratovho inštitútu

Pochádza zo Zázrivej, vyštudovala záhradnú architektúru v Nitre a medzinárodné vzťahy v Bratislave, Gdańsku a Varšave, pracovala v občianskom združení Barlička, ktoré sa venuje poskytovaniu sociálnych služieb, na mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou ako koordinátorka práce s mládežou a od augusta 2017 vedie Sokratov inštitút.

Vo svojom sokratovskom projekte sa aktivizovala miestne komunity v Bánovciach nad Bebravou a organizovala cestovateľské prednášky, semienkové burzy a večery spoločenských hier.

Pôsobila aj ako mentorka v Sokratovom inštitúte, venuje sa dobrovoľníctvu v Mládežníckej organizácii Plusko a v Bánovciach vedie komunitné združenie OZ BeeN.