Magdaléna Kalabová

Magdaléna Kalabová

Pochádza z Veľkých Hostí, posledných deväť rokov žije v Bratislave. Prácu strategického nákupcu v IKEA Industry u nej vystriedal život s bábätkom na materskej dovolenke. Vyštudovala Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave (Prírodné a syntetické polyméry). Počas štúdia pôsobila v Študentskom parlamente FCHPT STU, akademickom senáte STU a jeden semester študovala v Barcelone, kde spoznala mnoho úžasných ľudí z celého sveta. Zaujíma sa o témy znižovania spotreby  a života bez odpadu. Najviac si oddýchne na bicykli, ktorý jej dáva pocit slobody a radosti zo života; momentálne je kočíkovanie jeho silnou konkurenciou.