Magdaléna Kalabová

Magdaléna Kalabová

enviro-aktivistka

Vyštudovala Fakultu chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave (Prírodné a syntetické polyméry) vrátane jedného semestera v Barcelone. Žije blízko Trnavy, ale pár dní v roku strávi aj v Bánovciach nad Bebravou a pracuje v IKEA Industry ako strategický nákupca.


Svoj život sa snaží žiť s vedomím, aby svoje činy čo najmenej škodili prírode. Bezodpavodovosť, šetrenie prírodných zdrojov a eko workshopy sú témy, o ktorých sa s vami rada porozpráva.   


Megi v spolupráci so Základnou umeleckou školou Dezidera Kardoša viedla projekt ODPADni z Bánoviec, vďaka ktorému sa na škole zaviedla separácia odpadu a minimalizovala sa jeho produkcia. Myšlienkou celého projektu bolo obyvateľom Bánoviec ponúknuť inšpiráciu v živote bezodpadu a v iných „zelených“ témach.