Danka Gažúrová

Danka Gažúrová

projektová manažérka

Pochádza z Mokrej Lúky na Gemeri, vyštudovala cestovný ruch v Banskej Bystrici, pôsobila v Agentúre pre rozvoj Gemera ako koordinátorka zahraničných aktivít, neskôr sa venovala projektovému manažmentu, neformálnemu vzdelávaniu mládeže, momentálne je na materskej dovolenke. Rada cestuje, lezie a zaujíma sa o bezodpadový životný štýl.

V svojom sokratovskom projekte znižovala množstvo odpadu v komunitnom centre Sásová v Banskej Bystrici. 

Spolupracuje so Sokratovym inštitútom ako mentorka, koordinuje Letné kino na Amfiteátri v BB, organizuje Zero waste prednášky.