Peter Kovačovič

Peter Kovačovič

Pochádza z Piešťan. Vyštudoval Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Aktuálne pracuje ako sekundárny lekár v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Počas štúdia absolvoval stáž v Tunisku. Zaujíma ho psychiatria a pridružené odbornosti, poznávanie ľudského vedomia a amatérske štúdium neuróz súčasnej spoločnosti.