Martin Cerovský

Martin Cerovský

ekológ

Pochádza z obce Zvolenská Slatina, vyštudoval ekológiu a ochranu biodiverzity vo Zvolene, v CEEV Živica pôsobil najskôr ako koordinátor projektu na zavedenie triedeného zberu odpadu v základných školách Ekoalarm a v súčasnosti je vedúcim Vzdelávacieho centra v Zaježovej. V roku 2019 kandidoval za primátora svojej obce Zvolenská slatina, kde získal druhý najväčší počet hlasov.

V rámci svojho sokratovského projektu Škola dobrodružstva rozbehol zábavné a inštruktívne programy pre deti zo základných škôl. 

Je aktívny skaut -vedie skautský zbor, organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov a koordinuje projekt vzniku Skautského centra Zvolenská Slatina. Organizuje festival GUČA umenia, prevádzkuje dedinskú saunu a je členom lokálnej aktivistickej skupiny Slatinka 2022.