Miroslav Béreš

Miroslav Béreš

Pochádza z Piešťan, kde aj aktuálne pôsobí.

Vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Od roku 2013 vlastní produkčnú spoločnosť, kde sa venuje audiovizuálnej tvorbe a marketingu. Okrem toho zastáva funkciu viceprezidenta futbalového klubu PFK Piešťany a prostredníctvom občianskeho združenia Úsmev pre druhých pracuje na sociálnych, vzdelávacích, športových a integračných projektoch.

Zaujíma sa o tematiku školstva, zdravotníctva a enviromentalistiky. Bavia ho tiež témy integračné a sociálne. Okrem toho miluje hory, šport a ľudí a riadi sa životným mottom „Happiness only real if shared“ – teda, reálne šťastie je skutočné len vtedy, ak ho máš s kým zdielať.