Michal Bažalík

Michal Bažalík

vinár

Vyštudoval vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici, v súčasnosti má vlastný vinohrad a vinárstvo, žije s rodinou v maringotke na okraji lesa v Svätom Jure. Snaží sa uviesť do praktického používania čo najviac ekologických postupov, experimentuje s princípmi permakultúry vo vinohradníctve a má túžbu vytvoriť funkčný systém bez chemických postrekov.


Počas štúdia na Sokratovom inštitúte sa venoval propagovaniu ekologického vinohradníctva a zorganizoval celovečerné semináre s domácimi a zahraničnými odborníkmi.