Michal Filípek

Michal Filípek

Pochádza z malej dedinky Hlboké, ktorá sa nachádza v severnej časti Záhoria. Vyštudoval odbor Adaptívne lesníctvo na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Katedre pestovania lesa. Vo svojej dizertačnej práci  sa venuje problematike výskumu štruktúry a dynamiky bukových a jedľovo-bukových pralesov na Slovensku. Ako člen študentskej organizácie IFSA Slovakia sa aktívne podieľa na organizovaní študentského života. Na TU vo Zvolene je členom niekoľkých akademických orgánov. V jeho rodnej obci bol zakladajúcim členom a neskôr predsedom občianskeho združenia HAM Hlboké, kde sa venoval práci s mládežou, organizovaniu spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj udržiavaniu ľudových tradícií. V rámci doktorandského štúdia absolvoval odbornú stáž v Brne. Skúsenosti má taktiež z lesníckej prevádzky. Zaujíma sa o pralesy, prírode-blízke lesnícke hospodárenie, ochranu prírody a najmä o hľadanie spoločnej cesty v tomto priestore. Baví ho včelárstvo, turistika a folklór. Rád číta a diskutuje o témach v rámci jeho odboru, ale nie len o nich.