Monika Kuhn

Monika Kuhn

architektka

Narodená v Bratislave. Vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave, 2 roky strávila aj štúdiom v Loyne a Bruseli. Aktuálne spolupracuje s magistrátom mesta Bratislava pri pretváraní verejných priestorov. Zaujíma sa o aktivizmus v oblasti architektúry a urbanizmu. Skúsenosti má aj s dobrovoľníctvom a prácou na projektoch v teréne. Najradšej má efektívnu prácu s hmatateľným výsledkom. A samozrejme kvalitný nerušený spánok.

V rámci jej sokratovského projektu premenila zanedbanú plochu verejného priestoru na Škarniclovej ulici v Bratislave na živý mestský park.