Matúš Antolík

Matúš Antolík

Matúš Antolík pochádza z Popradu. Študoval architektúru a urbanizmus v Prahe, Bratislave a v britskom Newcastle, promoval na Fakulte Architektúry STU. Od ukončenia školy pôsobí ako architekt v ateliéri LABAK, kde sa venuje najmä verejným priestorom a environmentálnym témam.
Je súťaživý typ... Ako architekt a tu i tam aj ako športovec. Veľmi ho baví skialpinizmus, cestná cyklistika a hory tak vôbec.
 Neúnavne sa pokúša skĺbiť prácu architekta s pravidelným pohybom a bytím v krajine. Je presvedčený, že práve vďaka tejto zdánlivo nezlúčiteľnej kombinácii sa učí, ako mať krajinu v láske a citlivo ju ďalej kultivovať, rozvíjať a chrániť.

Zo všetkých materiálov má najradšej drevo a nevadí mu manuálna práca.