Michaela Hefková

Michaela Hefková

obchodná zástupkyňa, zakladateľka OZ Rozbicyklujme Nitru!

Pochádza od Žiaru nad Hronom, vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.


Počas štúdia na Sokratovom inštitúte začala budovať cyklodopravnú komunitu v Nitre a v roku 2017 založila fungujúce a aktívne občianske združenie Rozbicyklujme Nitru!. Združenie sa zosieťovalo s ďalšími cyklodopravnými združeniami na Slovensku. Niektorí z členov sa stali zamestnancami Mesta Nitra a malými krokmi prispievajú k posilneniu udržateľnej mobility v meste.


Michaela sa pracovne venuje otázkam spojeným s trhom práce, no vo voľnom čase sa naďalej venuje témam udržateľnosti.