Simona Posch

Simona Posch

Pochádza z Pezinka, no od čias svojho vysokoškolského štúdia viac času trávi v Bratislave, kde momentálne spolu s manželom aj žije. Vyštudovala históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a aktuálne pracuje v oblasti európskej vednej politiky. Vo svojom voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu v neziskovej organizácii Future Generation Europe. Stále sa zaujíma o nové veci, od posunkového jazyka cez kaligrafiu až po fotografovanie. Rada plánuje a organizuje, trávi chvíle s rodinou a priateľmi, spoznáva nové miesta alebo číta a najradšej sa smeje.