Táňa Sedláková

Táňa Sedláková

expertka Magistrátu Bratislavy v oblasti sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením, spoluzakladateľka hnutia Za slušné Slovensko

Pochádza z Krakovian pri Piešťanoch, vyštudovala sociálnu psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Pracovala vo výskume individuálneho starnutia človeka a jeho spoločenských významoch a spoluzakladala občianske združenie Zrejme. V súčasnosti pracuje pre Sekciu sociálnych vecí na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, kde zastupuje riaditeľa a vedia Oddelenie kvality života.  


Počas Sokratovho inštitútu sa venovala projektu na gymnáziu v Piešťanoch, kde diskusiami a výstavou fotiek prvých lások seniorov zlepšovala medzigeneračné vzťahy a znižovala predsudky stredoškolákov voči seniorom.


Spolupracovala so Sokratovým inštitútom ako mentorka, organizuje medzigeneračný festival Old's cool v Bratislave a Košiciach a je jednou z tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko.