Rado Paulech

Rado Paulech

zubný lekár

Narodený v Čadci, ale často sa vyskytujúci bárskde, kde sú inšpiratívni ľudia. Rád vzdeláva v oblasti ústnej hygieny, zápach z úst nepovažuje za tabu ani hanbu, ale za väčšinou ľahko odstrániteľný neduh.


Na Sokratovom inštitúte realizoval svoj projekt „Empatia na školách“. Neskôr sa realizoval tiež v občianskom a ľudskoprávnom aktivizme, štúdiu umenia a pomáhal aj v „boji s koronou“, čo preňho bola zaujímavá sonda do nášho štátneho aparátu a spoločnosti.


Zaujíma sa však aj o politiku, jazyk a dianie vo svojej svojeti, s dôrazom na kultúrne udalosti, nakoľko je presvedčený, že vedia človeka šľachtiť. Učenlivý detailista a puntičkár, ktorý si kladie ambiciózne ciele. Nie vždy ich však zvláda plniť a neprokrastinovať.