Projekty študentov

Naši študenti na nich pracujú počas svojho ročného štúdia. Vďaka tomu získavajú praktické zručnosti, učia sa pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získavať financie a komunikovať v médiách. Cieľom je urobiť dosiahnuť systémovú pozitívnu zmenu v obci, meste, regióne, konkrétnej škole či práci. A študenti vo svojej snahe pokračujú aj po skončení štúdia.

Ak chceš aj ty zrealizovať svoj sokratovský projekt a priniesť na Slovensko skutočnú zmenu, inšpiruj sa projektami našich študentov a prihlás sa na štúdium.

 • KLÍMA - Adaptácia na zmenu klímy, znižovanie jej dôsledkov, znižovanie uhlíkovej stopy, spotreby odpadu a zlepšovanie stavu životného prostredia

 • LOKÁLNY ROZVOJ - Prepájanie ľudí, ktorí spoločne prispievajú k rozvoju svojho mesta, obce či štvrte a podporujú pri tom miestnu komunitu

 • ZDRAVIE - Zlepšenie verejného zdravia a prevencia fyzických a duševných ochorení

 • DIALÓG - Inklúzia menšín a vylúčených skupín, búranie predsudkov, stereotypov a mýtov, zbližovanie ľudí rôznych názorových a hodnotových spektier

Súčasné projekty

V súčasných pandemických podmienkach sme síce súčasný ročník prerušili, ale desiati študenti na svojich projektoch aktívne pracujú aj naďalej. Spoločne pokrývajú všetky štyri hlavné témy, na ktoré sa zameriava Sokratov inštitút. Prečítajte si, čomu sa v týchto mesiacoch venujú.

Mapa zrealizovaných projektov

Naši absolventi rozbehli 110 úspešných dobročinných projektov po celej krajine. Na tejto interaktívnej mape nájdete tie najvýraznejšie.

 • Západ
 • Stred
 • Východ

Základné kritéria
sokratovského projektu

 • VýzvaMá byť výzvou, niečo nad rámec toho, čo bežne robíš.

 • VášeňPre oblasť, ktorú riešiš, by si mal/a mať vášeň – ideálne je, ak sa jej už venuješ (či už profesionálne, odborne alebo ako koníčku).

 • SlovenskoMusí byť realizovaný na území SR, ideálne v komunite, kde tráviš najviac času.

 • KomunitaMá byť postavený na reálnych potrebách komunity, od začiatku má byť plánovaný, realizovaný a vyhodnotený s komunitou, ktorej sa má týkať.

 • TímMal/a by si ho robiť s tímom ľudí.

 • Systémová zmenaNesmie byť jednorazovou aktivitou, ktorá sa udeje vďaka Tebe, ale má viesť k systémovej zmene (aspoň na lokálnej úrovni).

 • ChybyMá prispieť k reálnej zmene v spoločnosti, ale treba ho brať aj ako cestu učenia sa. Chyby sú pochopené a prijaté, pokiaľ sa z nich poučíš. Pri neúspechu je dôležitá túžba vstať a kráčať ďalej.

 • FilantropickýMusí byť filantropický, teda realizovaný bez nároku na honorár alebo zisk; to však neznamená, že sa v budúcnosti nemôže zmeniť projekt na podnikateľský zámer.

 • InšpirovaťMá inšpirovať iných, preto ho treba propagovať v médiách a na sociálnych sieťach.

 • UdržatelnosťNemá sa skončiť v júli obhajobou, mal by mať potenciál na dlhodobú udržateľnosť.

Absolventské spolupráce

S našimi absolventmi ostávame v kontakte aj po skončení ich štúdia. Cielene ich prepájame, aby sme tak posilnili spoluprácu v regiónoch a vytvorili čoraz väčšiu sieť ľudí, ktorí si vedia vzájomne pomôcť.

Vďaka spojeniu našich absolventov vznikli aj tieto úspešné projekty.

Nová móda starých sort

Kurzy ošetrovania ovocných stromov, kurzy štepenia, mapovanie a výsadba starých a krajových odrôd ovocných drevín, propagačné akcie pre verejnosť (napr. BIOjarmok v Trenčíne, Plodobranie vo Zvolene, ovocinárske podujatia v Španí v Novej Bošáci) či výučbové programy pre školy spájajú našich absolventov Andreu Uherkovú, Ľudovíta Vašša, Rada Podobu a Jána Veselého. Radi ukazujú ľuďom pestrosť chutí, farieb, tvarov a využitia, ktoré staré odrody ovocia ponúkajú, rovnako ako aj prepojenia záchrany odrôd a tradícií, či krajinného rázu. Ich snaha tak ide ruka v ruke s lokálnou produkciou a citlivou starostlivosťou o krajinu. 

Janko, Ľudo a Rado spolu založili združenie sadárov Ovocný strom, v ktorom propagujú a realizujú ovocinárstvo v súlade s prírodou.

Andrea ďalej rozvíja projekt školských ovocných sadov CEEV Živica Sadovo.

Reportáž RTVS: Slovensko Advent 2016 RTVS, OZ Pangea

Reportáž RTVS, 17:40 minúta: Nadšenci zachraňujú pôvodné odrody jabĺk


Ľudo Vašš
Ľudo Vašš pomológ
Ján Veselý
Ján Veselý poľnohospodár
Róbert Podoba
Róbert Podoba ekológ

Prírodné pohrebníctvo

Andrea Uherková sa začala viac zaujímať, ako robiť posledné rozlúčky s príbuznými ohľaduplnejšie a ekologickejšie. Monika Suchánska sa už počas štúdia v Prahe venovala sprevádzaním pozostalých a otvorenejšiemu prístupu k smrti. Tieto absolventky sa spojili a vytvorili prvý prírodný cintorín na Slovensku, Záhradu spomienok vo Zvolene. Ďalej rozvíjajú témy posledných rozlúčok a príprav na ne aj v rámci občianskeho združenia Ku koreňom.

Monika Suchánska
Monika Suchánska antropologička
Andrea Uherková
Andrea Uherková ekofunebráčka

Medzigeneračná spolupráca a dialóg

Táňa Sedláková je expertka na tému staroby. Rozvíja medzigeneračný dialóg a na Slovensko prináša nové spôsoby, ako znovu prepojiť mladé generácie a seniorov. Spolu s našim absolventom Martinom Strýčkom a ďalšími založili občianske združenie Zrejme, v ktorom podporujú medzigeneračné stretnutia a každoročne v Bratislave a Košiciach organizujú festival Old's Cool. Táňa je aj spoluautorkou knižky o susedských vzťahoch a o zrušenom stacionári pre seniorov v Bratislave Záhrebská.

Táňa Sedláková
Táňa Sedláková expertka Magistrátu Bratislavy v oblasti sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením, spoluzakladateľka hnutia Za slušné Slovensko
Martin Strýček
Martin Strýček psychológ

Obnovenie Artfóra v Banskej Bystrici a Prešove

Myšlienka obnoviť Artforum prišla pri stretnutí Rada Slobodu a jeho kamarátov, ktorí mali pocit, že v Banskej Bystrici chýba priestor, kde môže človek pravidelne zažívať dobrodružstvo myslenia. Kedysi bolo takouto oázou práve Artforum, to však v roku 2012 prestalo fungovať. Preto si práve títo traja povedali: "Kto, keď nie my?" a postupne sa k nim pridala celkom veľká skupina ľudí, z absolventov Sokratovho inštitútu Zuzana Szabóová, Soňa Beňová, Veronika Střelcová, Tomáš Fedorko. Tomáš neskôr založil pobočku Artfóra aj v Prešove.

Zuzana Szabóová
Zuzana Szabóová koordinátorka programu Školy za demokraciu
Rado Sloboda
Rado Sloboda Riaditeľ Amnesty International, spoluzakladateľ kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici
Soňa Beňová
Soňa Beňová právnička
Veronika Střelcová
Veronika Střelcová komunitná organizátorka
Tomáš Fedorko
Tomáš Fedorko kníhkupec

Za slušné Slovensko

Demokracia musí byť užitočná pre každého. To si povedali Táňa Sedláková a Katarína Nagy Pázmány a spolu s ďalšími aktivistami a aktivistkami založili iniciatívu Za slušné Slovensko. Ľudia v rôznych mestách a obciach sa vďaka nemu stretávajú na námestiach, volajú po slušnosti a spravodlivosti. Vytvorili spoločenstvo, ktoré žiadalo novú kultúru spravovania vecí verejných. Chce slušnosť, nie aroganciu a nenávisť. Volá po pravde a spravodlivosti namiesto klamstva a bezbrehého populizmu. V ich činnosti ich podporujú aj iní absolventi, najmä Tomáš Hallon ako koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a k dobrovoľníkom sa často pridával Martin Posch.

Katka Nagy Pázmány
Katka Nagy Pázmány psychologička, spoluzakladateľka hnutia Za slušné Slovensko
Táňa Sedláková
Táňa Sedláková expertka Magistrátu Bratislavy v oblasti sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením, spoluzakladateľka hnutia Za slušné Slovensko
Tomáš Hallon
Tomáš Hallon koordinátor Sokratovho inštitútu