Všetko malo byť inak - Metodická príručka

Všetko malo byť inak - Metodická príručka

Autor: Martin M. Šimečka, Martin Posch, Michal Bohuš

Táto príručka je rovným dielom určená učiteľkám/učiteľom a žiakom/žiačkam a študentom/ študentkám. Učiteľom môže poslúžiť ako pomôcka a inšpirácia pri predstavovaní udalostí, z ktorých mnohé sú kľúčové nielen pre minulosť, ale i súčasnosť našej krajiny a často aj našich rodín. Žiakov a študentov by chcela najmä motivovať k spoznávaniu týchto udalostí, premýšľaniu o nich a aplikácii získaných vedomostí.

Ak patríte medzi učiteľov, ktorí príručku využívajú na svojich vyučovaních hodinách, prosím, pošlite nám spätnú väzbu vyplnením tohto dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduwLhOvTRhzUugdzi_Z-vPVZ377Yyt_Sf0xyEzCZJ54VnWvA/viewform