Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie

Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie

Autor: Skupina autorov

Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Čaká našu civilizáciu kolaps? Ako pracovať s médiami? Môže byť produkcia potravín ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny? Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo vieme dosiahnuť vnútornou prácou? Inšpirujú nás prírodné národy? Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď lektori Sokratovho inštitútu.