Globálne vzdelávanie - kontext a kritika

Globálne vzdelávanie - kontext a kritika

Autor: Zuzana Labašová, Vanessa Andreotti

Súčasný svet je prepojenejší a navzájom závislejší ako kedykoľvek predtým. Informácie, energia, suroviny, tovar, ľudia – prúdia neuveriteľnou rýchlosťou. Aké to má dôsledky? Aké riziká? Aký je náš podiel na tomto kolose? Sme spoluzodpovední? Je naša snaha a pomoc vítaná? Súčasťou knihy je CD s textom Učiť sa vnímať svet Očami toho druhého od Vanessy Andreotti.