Cigánka

Cigánka

Autor: Janette Motlová

Kniha Cigánka je dialógom medzi rómskym a gadžovským svetom. Stretneme v ňom Janette – dieťa, dcéru, žiačku, študentku, manželku, matku, pacientku. Hľadajúcu zamestnanie, riešenie denných problémov i predsudkov, vlastnú cestu životom. Aktuálne vydanie pokračuje v rozprávaní osobného príbehu Janette počas uplynulých 5 rokov. Nazrite doň zblízka, vnímajte pocity, dilemy, životné križovatky, premýšľajte. O tom, že nik z nás neovplyvnil podmienky, do ktorých sme sa narodili. Ako budeme žiť tu a spoločne však ovplyvniť môžeme.

Knihu vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom.