Publikácie

Medzi naše pravidelné aktivity patrí aj vydávanie kníh. Od roku 2014 sme vydali 9 vlastných aj preložených publikácií, ktorými sme sa dotkli tém globálneho vzdelávania, ekológie, dialógu, predsudkov aj moderných dejín.