Smolnícke noviny

Smolnícke noviny

Smolník

Grétka spolu s obyvateľmi Smolníka vytvorila Smolnícke noviny, ktoré sú a chcú byť o príbehoch ľudí tvoriacich pamäť i súčasnosť miesta, o komunite, prepájaní a postupne o nápadoch na zlepšenia v obci a v okolí. Aj miesto, o ktorom sa zvykne vyjadrovať ako o hladovej doline, o ktorom vychádzajú články plné nostalgie a zašlej slávy a kde na pracovné príležitosti je náročné mať dosah, má komunitu šikovných ľudí rôzneho veku a silnú potrebu priestoru pre dialóg, pre spoločnú tvorbu, pre chuť pohnúť veci ďalej.

Gréta Čandová

Gréta Čandová