Dramatický medzipriestor

Dramatický medzipriestor

Plavecký Štvrtok

Júliu trápi, že mladí ľudia z etnicky odlišných prostredí sa nepoznajú, pretože majú málo príležitostí, aby sa od seba učili a trávili spolu čas v tvorivom procese.

Vytvorila zmiešanú skupinu študentov – rómskych z osady v Plaveckom Štvrtku a nerómskych z Bratislavy. Celý školský rok sa pravidelne stretávali na divadelných skúškach a sústredeniach. Výsledkom bolo spoločné autorské divadelné predstavenie, ktoré malo premiéru v Slovenskom národnom divadle. 

„Aktuálne sme projekt rozšírili o rómsku komunitu z Brna a zamerali sme sa viac na prvky divadelného storytellingu a divadelnej improvizácie. Po zimnom sústredení a vystúpeniach chystáme ďalší workshop a návštevy v školách.“Júlia Kozáková

Júlia Kozáková

hudobníčka